Victoria Guryeva

Autorisert regnskapsfører

Victoria er oppdragsansvarlig regnskapsfører og daglig leder av IHS Regnskap. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen NMBU med spesialisering i økonomistyring. I tillegg til administrative oppgaver arbeider Victoria med regnskap- og lønnsføring, samt rådgivning innen regnskaps- og skattemessige spørsmål.

 67 15 06 00
 94 25 89 40
 victoria@ihsregnskap.no

Inge Stikholmen

Statsautorisert revisor

Inge er oppdragsansvarlig revisor og daglig leder av IHS Revisjon. Han er utdannet revisor fra UiT – Norges arktiske universitet i Harstad, samt en master i styring og ledelse ved OsloMet. I tillegg til revisjon og rådgivning jobber Inge med forretningsutvikling for IHS Solutions.

 67 15 06 00
 91 11 79 60
 inge@ihsregnskap.no

Oxana Lundblad

Regnskapsmedarbeider

Oxana har bachelor i økonomi og har jobbet i over 15 år med regnskaps i ulike bransjer. Hun har ansvaret for et utvalg kunder med regnskapsførsel og lønn. Oxana har særskilt spesialisering innen lønnsområde.

 67 15 06 00
 41 36 61 64
 oxana@ihsregnskap.no

Else Sejersted

Regnskapsmedarbeider

Else er opprinnelig utdannet ingeniør, men har tatt en videreutdannelse i regnskap ved friundervisningen i Bærum. Hun har mange års alsidig regnskapserfaring, særlig innenfor eiendomsbransjen. Else har ansvaret for et utvalg kunder med regnskapsførsel og lønn.

 67 15 06 00
 90 93 02 72
else@ihsregnskap.no

Sigrid Braathen Hafnor

Regnskapsmedarbeider

Sigrid har en bachelor i regnskapsførerfag fra Høyskolen i Innlandet. Hun har ansvaret for løpende regnskapsføring og lønn for et utvalg kunder hos IHS.

 67 15 06 00
 99 12 82 62
 sigrid@ihsregnskap.no

Veselina Braatan

Regnskapsmedarbeider

Veselina har en grunnutdanning  i markedsføring og samfunnsøkonomi, med påbygging innen regnskap ved Treider fagskole. Hun fører regnskap og utfører lønnskjøring for et utvalg kunder hos oss. Veselina er i foreldrepermisjon frem til 1. oktober 2021.

 67 15 06 00
 48 14 27 37
 veselina@ihsregnskap.no