Legitimering

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor IHS Solutions AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår et kundeforhold med oss.

I henhold til våre autorisasjoner som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID til identifikasjon. Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten eller rettighetshaverne er en politisk eksponert person «PEP».

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene i nedenfor. Hvis du har problemer når du skal signere med bank-ID, så trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» på innloggingsbildet for BankID.

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller at vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss i Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Fyll ut skjemaet nedenfor – det tar bare noen minutter.