Øvrig bistand

  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner

Kontakt oss

Melding sendt!