Revisjon og bekreftelser

  • Lovpålagt revisjon av årsregnskap
  • Begrenset revisjon av delårsregnskaper
  • Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet

Kontakt oss

Melding sendt!