Revisjon

Revisjon og bekreftelser
Lovpålagt revisjon av årsregnskap. Begrenset revisjon av delårsregnskaper. Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet.
Les mer
Andre attestasjoner
Attestasjon av redegjørelser og kapitalinnskudd, fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer i tråd med selskapslovgivningen. Attestasjon av ligningspapirer.
Les mer
Øvrig bistand
Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner.
Les mer
"Konkurransedyktig pris var en forutsetning for meg ved skifte av revisor"
Øyvind Kaul Kragerud Advokatfirmaet Kragerud & Co

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med markedets ledende aktører innen økonomi og moderne teknologi

Kontakt oss

Melding sendt!